Naposledy aktualizováno: 31.05.2022 15:48:07
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Kratonohy

Počátky knihovny

Obecní knihovna v Kratonohách oslavila v roce 2010 devadesát let své existence. O jejích počátcích v roce 1920 se v obecní kronice dočteme:

„Na základě zákona o obecních knihovnách založena v tomto roce obecní knihovna “Jiří Volný.”První knihy opatřeny darem od p. Karla Dvořáka vrchního poštmistra ve výslužbě. Do obecního rozpočtu na r. 1921 zařazena položka Kč 500,- na tuto knihovnu.“

 

O rok později lze v kronice nalézt tento zápis, který dává obrázek o knihovním fondu:

„Obecní knihovna “Jiří Volný” koncem roku čítá 167 přírůstkových čísel. Dle seznamu Tělocv. Jednota “Sokol” darovalo 41 číslo, p. K.Dvořák, vrch. poštmistr, 99 čísel a Učitelská jednota “Komenský” ve Lhotě p. Libč., jež se rozešla, 27 přírůstkových čísel. „

 

I v následujícím roce se knihovna rozrůstala, jak o tom svědčí zápis z kroniky obce datovaný rokem 1922:

„Na obecní knihovnu “Jiří Volný” pamatováno v rozpočtu obnosem Kč 1000,- Má do konce toho roku zařazených 184 přírůstkových čísel vázaných.“